• 20210301_095758_aedc5c37f4
  • 20210301_123303_ffeeb3fce4
  • IMG_20201226_080701_e7f1f16d84
  • 20210128_180845_961f06eccb
  • 20201224_142036_6997ae6f99
ĐC: Thôn Tự Khoát - Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội