KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Yến

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0985972600

Email: Tranthiyen21031969@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Là giáo viên dày dặn kinh nghiệm được phụ huynh học sinh tin yêu, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường; đạt GVG cấp huyện năm 2010.

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Bùi Thị Lựa

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0364261545

Email: binhvan2321@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Thành tích đạt được: Nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, GVG  năm 2011- 2012; Giấy khen HTTNV năm học 2020- 2021

 

 

 

Họ và tên: Đỗ Như Huê

Chức vụ: Giáo viên – Tổ phó chuyên môn khối MGB

Điện thoại: 0986133828

Email: donhuhue050588@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Thành tích đạt được: Nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018, Giấy khen HTTNV năm học 2015- 2016, 2016 -2017.

 

Họ và tên: Nguyễn Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0364620040

Email: rubi.171192@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Thành tích đạt được: Nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017.Giấy khen HTTNV năm học 2015-2016

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyến

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0334860799

Email: nguyentuyen3899@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Bằng cấp cao nhất: Đại học

- Thành tích đạt được: Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi cấp trường.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0374005575

Email: samboy201415@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

+ Bằng cấp cao nhất: Đại học

+ Thành tích đạt được trong các năm học qua: Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.Chiến sĩ  thi đua cơ sở năm học 2019 – 2020. Giáo viên giỏi cấp trường.

 

 

Họ và tên: Lưu Thị Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0977130471

Email: haluu043@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

+ Bằng cấp cao nhất: Đại học

+ Thành tích đạt được trong các năm học qua: Giáo viên giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua cấp huyện, sáng kiến thi đua cấp thành phố.

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0987309274

Email: nguyenha00712199300@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

+ Bằng cấp cao nhất: Đại học

+ Thành tích đạt được trong các năm học qua: Chiến sĩ thi đua  cơ sở năm học 2020 – 2021. Giáo viên giỏi cấp trường.