GIỚI THIỆU KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc  

Chức vụ: Giáo viên lớp MGL A1

Điện thoại: 0985603946

Email: gembi151117@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp : ĐHSP

- Đạt Giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ

năm học 2015-2016

- Đạt Chiến sĩ cơ sở năm học 2016-2017

- Đạt Giải Ba phần thi kỹ năng CNTT trong

Ngày hội CNTT cấp huyện năm học 2020-2021

- Giấy chứng nhận sản phẩm Đạt giải Khuyến khích phần thi thiết kế bài giảng điện tử trong ngày hội CNTT năm học 2020-2021

 

 

 

 

 

Họ vè tên: Vũ Thị Minh Đào

Chức vụ : Giáo viên lớp MGL A1

Điện thoại: 0366959859

Email: vuthiminhdao.k33e@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

+ Trình độ chuyên môn: Cao đẳng.

+ thành tích nổi bật: Trong nhưng năm vừa qua đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, và đạt giải nhì hội thi “ Cô giáo tài năng duyên dáng” năm học 2020 – 2021.

 

 

Họ và tên: Trần Thị Bích Liên

Chức vụ: Giáo viên lớp MGL A1

Điện thoại: 0985597696

Email: Tranlien08031978@gmail.com

 Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp ĐHSP

- Đạt giải ba giáo viên giỏi cấp huyện năm 2010-2011

- Đạt giải ba giáo viên giỏi cấp huyện năm 2011 -2012

- Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học: 2020 – 2021

 

 

Họ và tên: Lưu Thị Thúy Nga

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên lớp MGL A2

Email: Pandathuynga@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội,

- Nhiều năm liền đạt CSTĐ cấp cơ sở

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bằng khen thành phố năm học 2018 - 2019

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Kim Tuyến

Chức vụ: giáo viên lớp MGL A2

SĐT: 0961613764

Email: trungtuyen117@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội,

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2011

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 – 2020

 

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thảo

 Chức vụ: Giáo viên lớp MGL A2                                                

SĐT: 0985.506.713                                                    Mail:vansonhbl1010@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

-Tốt nghiệp ĐHSPHN

- Nhiều năm liền đạt GVG cấp trường,

-  CSTĐ cơ sở năm học 2019-2020

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Quyên

Chức vụ: Giáo viên lớp MGL A3

Điện thoại: 0374538988

Email: Quyen31772@gmail.com

 Giới thiệu sơ bộ:

 - Tốt nghiệp: ĐHSP

- Đạt chiến sĩ thi đua năm học 2017 – 2018

- Nhiều năm liền đạt  giáo viên giỏi cấp trường

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thu

Chức vụ: Giáo viên lớp MGL A3

Điện thoại: 0976366691

Email: nguyenhoaithu06081981@gmail.com

+ Giới thiệu sơ bộ:

 Tốt nghiệp: Đại học sư phạm

Thành tích nổi bật qua các năm:

- Đạt chiến sĩ thi đua năm học 2012-2013

- Đạt Chiến sĩ thi đua, giải nhất giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2013-2014

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Tổ phó chuyên môn khối 5 tuổi

Điện thoại: 0372332987

Email: nguyenthythu91@gmail.com

+ Giới thiệu sơ bộ:

 -Tốt nghiệp: Đại học sư phạm

- Đạt chiến sĩ thi đua năm học 2015-2016

- Đạt Chiến sĩ thi đua năm học 2016-2017

- Đạt chiến sĩ thi đua, giải ba giáo viên giỏi cấp huyện, bằng khen thành phố năm học 2017 – 2018

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo viên lớp MGL A4

Điện thoại: 0969250859

Email: ngocanh0409@gmail.com

+ Giới thiệu sơ bộ:

  • Tốt nghiệp : Đại học sư phạm
  • Nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi cấp trường

- Đạt chiến sĩ thi đua năm học 2020 -2021

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0372947617

Email: Kimchi31081993@gmail.com

+ Giới thiệu sơ bộ:

  • Tốt nghiệp: Đại học sư phạm

- Đạt giải ba giáo viên giỏi cấp huyện, bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

- Nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi cấp trường