Họ và tên: Trần Thị Đức Hạnh

Chức vụ: Tổ phó nuôi dưỡng

Điện thoại: 0384 428 039

Email: tranthiduchanh@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp: Trung cấp nấu ăn

- Nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2017-2018.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh  

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Điện thoại: 0969 584 368

Email: avu912658@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp : Trung cấp nấu ăn

- Nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp trường.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Điện thoại: 0363 632 392

Email: nguyenthithu0206190@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp : Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

- Nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp trường.

Họ và tên: Trần Thị xuân

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Điện thoại: 037 972 5169

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp: Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo.

- Nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp trường.

- Đạt CSTĐ cấp Huyện năm 2018 - 2019.

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Điện thoại: 038 460 4641

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp: Trung cấp nấu ăn.

- Nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp trường.

- Năm 2016 - 2017 đạt CSTĐ cấp Huyện.

Họ và tên: Đỗ Thị Kim Liên

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Điện thoại: 038 841 1132

Email: kimliengp@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp: Trung cấp nấu ăn.

- Nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp trường.

- Đạt Giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ

năm học 2016-2017

- Năm 2016 - 2017 đạt CSTĐ cấp Huyện.

Họ và tên: Võ Thị Thúy

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Điện thoại: 097 699 9248

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp: Trung cấp nấu ăn.

- Nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp trường.

- Đạt CSTĐ cấp Huyện năm 2020 – 2021.

Họ và tên: Nguyễn Thị Tiếp

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Điện thoại: 035 218 3960

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp: Trung cấp nấu ăn.

- Nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp trường.

Họ và tên: Bùi Thị Anh Thư

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Điện thoại: 096 899 2866

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp: Trung cấp nấu ăn.

- Nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp trường.

Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Điệp

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Điện thoại: 098 396 6095

Email: huynhngocdiep2009@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

- Tốt nghiệp : Cao đẳng nấu ăn

- Đạt Giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ

năm học 2015-2016

- Đạt Chiến sĩ cơ sở năm học 2019-2020

- Nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp trường.