Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đã gần kề, song song với việc đảm bảo chất lượng thực hiện tương tác với phụ huynh và học sinh trong thời gian tạm dừng đến trường vì dịch bệnh covid 19 thì Ban giam hiệu trường Mầm non A xã Ngũ Hiệp cũng rất chú trọng trong việc chăm lo đời sống cán bộ giáo viên nhân ...